Wiadomość

W dniu 19.06.2018, decyzją właściciela totalwar.org.pl, forum zostało zamknięte

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gerard Koput prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gerpol Gerard Koput z siedzibą we Wronkach (64-510) przy ul. Partyzantów 5, zwany dalej ADO, kontakt email: administracja@totalwar.org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w celu kontaktu prowadzenia korespondencji,

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5. podanie ADO danych osobowych jest dobrowolne.