Opublikowany został pierwszy ukazujący rozgrywkę trailer Total War: Attila. Przedstawia on sytuację geopolityczną schyłku starożytności z perspektywy Cesarstwa Wschodniorzymskiego.

Czytaj dalej na naszym portalu.