Zasady turniejowe

- Zakaz używania artylerii
- Zakaz używania tej samej nacji co przeciwnik
- Zakaz używania środków obronnych
- Maksimum 6 takich samych jednostek
- Maksimum 8 jednostek piechoty do walki w zwarciu (w tym również topory i sierpy) (OP - maksimum 6)
- Maksimum 8 jednostki falangitów
- Maksimum 3 jednostki piechoty do walki w zwarciu o koszcie powyżej 1000 denari
- Maksimum 14 jednostek piechoty (włócznie, piki, topory, miecze, sierpy)
- Maksimum 1 słonie lub rydwany (niewliczane w żaden limit)
- Maksimum 8 jednostek kawalerii (nie wlicza się straży wodza (30 żołnierzy) Rzymu i Kartaginy)
- Maksimum 8 jednostek miotajacych (wliczamy tu konnych strzelców - Maksimum 4 jednostki)
- Zakaz używania tej samej nacji co przeciwnik
- Zakaz używania środków obronnych

- Dozwolone jest używanie wszystkich umiejętności wodza

OP - Arwernowie, Bojowie, Tylis, Nerwiowie

Ustawienia bitwy lądowej:
Fundusze: 11700
Wielkość oddziałów: duże
Pora roku - wiosna

Tournament rules

-No artillery
-Can,t use the same nation like enemy
-Can't use defensive structures
-Max 6 same unit
-Max 8 meele infantry
-Max 8 pike infantry
-Max 14 infantry
-Max 1 Elephants or Chairots unit
-Max 8 cavalry
-Max 8 range units (in this limit is max 4 horse skirmisher)

OP - Arverni, Boii, Tylis, Nervii

Funds: 11700 denari
Size of units: Large
Season: Spring