Przestarzały roster Ormiańskiego Królestwa Cylicji jest obecnie zastępowany przez nowszy, autorstwa moddera zsimmortal. Na tą chwilę zaprezentowano wczesne jednostki ormiańskie. Charakteryzują się one różnorodnością etniczną i korzystają z tradycyjnej wojskowości Armenii oraz państw zachodnioeuropejskich, o czym więcej poniżej.

Cylicja to kraina umiejscowiona nad południowymi wybrzeżami Azji Mniejszej. W roku 1080 swoje państwo urządzili tu Ormianie, jednak dopiero w roku 1198 zyskało miano królestwa. Od początku swojego istnienia prezentowało swoją największą dziejową rolę - wschodniego bastionu chrześcijaństwa, sojusznika Europejczyków i przeciwnika muzułmańskich Turków oraz mameluków. Po bitwie pod Köse Dagh, gdzie Mongołowie zwyciężyli Sułtanat Ikonium, Ormianie uznali zwierzchność tych pierwszych. Ormiańska Cylicja upadła w roku 1375 po krótkich rządach dynastii Lusignanów.

Między Bizancjum, krzyżowcami i Europejczykami a cylicyjskimi Ormianami przez większość okresu istnienia królestwa tych ostatnich zachodziło często obustronne przenikanie się wynalazków oraz struktury wojskowej. Stąd w armii ormiańskiej odszukamy francuskie tytuły dowódców i oddziały uformowane na wzór zagranicznych.


Jednostki:

Wczesny okres:
Spoiler: 

Piesi zwiadowcy z gór (piesi Bardzravandak)

Poborowi łucznicy

Łucznicy Bourdjes

Włoscy zaciężnicy

Giermkowie z łukami (Serzhantner z łukami)

Spieszeni jeźdźcy z łukami (spieszeni Dziaworner z łukami)

Cylicyjscy poborowi

Milicja Bourdjes

Giermkowie z włóczniami (Serzhantner z włóczniami)

Górale (Bardzraharker)

Piesi giermkowie (piesi Serzhantner)

Spieszeni kawalerzyści z arystokracji (spieszeni Aspetner)

Zwiadowcy z gór

Turkopole

Konni łucznicy (łucznicy Dziaworner)

Najeźdźcy (Aspatakner)

Giermkowie (Serzhantner)

Kawalerzyści z arystokracji (Aspetner)
Jednostki generalskie:

Goundesdapel z gwardią przyboczną (dowódca wojsk ormiańskich z gwardią przyboczną)

Król Leon II Rubenida z gwardią przyboczną


Źródła: Total War Center, Wikipedia, Łukasz Burkiewicz Aleksandria 1365 - wydawnictwo Bellona.