POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza witryna („Witryna”) jest obsługiwana przez firmę GERPOL Gerard Koput z siedzibą przy ul.Partyzantów 5 , 64-510 Wronki.

Korzystanie z serwisów, których administratorem jest firma GERPOL (zwanych dalej "Witryną", "Stroną", lub „Forum”) jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.
Niniejsza polityka prywatności, dotyczy się strony http://totalwar.org.pl, oraz forum dyskusyjnego znajdującego się pod adresem http://forum.totalwar.org.pl

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z w/w Stron. Korzystając z Witryn totalwar.org.pl, potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie na Stronach internetowych należących do firmy GERPOL. Jeżeli nie akceptują Państwo powyższego, prosimy nie korzystać z w/w Stron internetowych.


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:


Firma GERPOL, będąca administratorem serwisu, przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Przetwarzane dane, możemy podzielić na szczegółowe dane osobowe i dane ogólne.


a) szczegółowe dane osobowe, udostępnione dobrowolnie przez użytkowników, są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i do celów księgowych.

b) dane ogólne nie zawierają szczegółów dotyczących się użytkownika strony i służą do optymalizacji Witryny pod kątem wydajności, funkcjonalności oraz dostosowania jej do profilu użytkownika, automatycznie zbierane informacje są zapisywane na Państwa komputerze. Zawierają one numer IP komputera, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych oraz informację o czasie i dacie.

Powyższe informacje gromadzone są w celu zwiększenia wydajności i atrakcyjności Witryny poprzez badanie zachowań, analizowanie trendów oraz określenie profilu użytkowników. Zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez firmę GERPOL w celu optymalizacji
i dostosowania oferowanych informacji, usług i produktów oraz komunikacji (na przykład poprzez ulepszanie konstrukcji witryny, oferowanie dopasowanych ofert promocyjnych itp.).

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych, oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (jednoznaczne z żądaniem skasowania profilu i danych).


W przypadku jednoczesnego wykorzystania danych ogólnych z danymi personalnymi, taka informacja traktowana jest w całości jako dane personalne, tak długo jak są one używane razem.

Witryna może zawierać linki do witryn zewnętrznych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących.


Informacje komercyjne totalwar.org.pl na PW


Firma GERPOL zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom kilka razy w roku PW (prywatnych wiadomości) o charakterze komercyjnym. W tym przypadku jednak nie są wykorzystywane szczegółowe dane osobowe i taka informacja nie jest wysyłana nigdy przez nasz serwis na email, ani przez firmy zewnętrzne.


Informacje wysyłane na email:

Strony totalwar.org.pl, mogą wysyłać informacje do użytkownika na email podany w profilu, tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie użytkownika, takie jak przypomnienie haseł, dane i linki potrzebne do rejestracji, informacje o aktywacji usług, oraz powiadomienia o nowych postach, tylko i wyłącznie o ile tego zażądał użytkownik w ustawieniach danej strony.


Totalwar.org.pl co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim szczegółowych danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Strony totalwar.org.pl mogą ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.


COOKIES:

Innym sposobem zbierania przez firmę GERPOL informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest firma GERPOL. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.


Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez totalwar.org.pl jak i innych reklamodawców (reklamy google, reklamy firm zewnętrznych na stronach zawierających treść reklamową).W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout.


LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE:

Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie poza stronami totalwar.org.pl, oraz należacych do firmy GERPOL. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, właściciel serwisu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.
Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.
Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu totalwar.org.pl