Czy ktoś kojarzy mapę z zaznaczonymi miejscami gdzie dana nacja może się odrodzić? W przypadku osiadłych nacji sprawa jasna ale np. Wizygoci albo Ostrogoci?