Termin na rozegranie: 9 sierpnia, 23:59

Gra do 3 zwycięstw

Pierwszy wybiera nacje Zachar

Nastąpił reset nacji